Mezinárodní management a evropské právo

0

UČEBNÍ PLÁN

Předmět Ročník
1. 2. 3. 4.
Český jazyk
1. cizí jazyk
Cvičení z AJA
2. cizí jazyk
Společenské vědy
Přírodní vědy
Matematika
Cvičení z matematiky
Kultura a umění
Tělesná výchova
Informatika
Komunikace
Ekonomika
Seminář maturitní práce
Účetnictví
Evropská integrace
Geopolitika EU
Evropské  právo
Právní praktika
Management inovací
Mezinárodní management
Mediální komunikace