Mezinárodní management a evropské právo

0

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent bude ovládat:

  • metody a nástroje managementu národních a nadnárodních společností
  • orientaci v právních předpisech našeho a evropského obchodního práva
  • administrativu spojenou s justicí a státní správou

Absolvent se uplatní:

  • ve státních a veřejných úřadech (ministerstva a regionální správa)
  • v institucích a orgánech Evropské unie a OSN
  • v národních i nadnárodních korporacích
  • v advokátních a notářských kancelářích