Mezinárodní management a evropské právo

0

Mezinárodní management a evropské právo

Ke stěžejním předmětům tohoto oboru patří:

 • minimálně dva cizí jazyky zaměřené především na náročné komunikační situace při praxi a pracovním uplatnění v zahraničí
 • právo a právní praktika, kdy je student vybaven teoretickými znalostmi, které je schopen aplikovat v praxi
 • marketing a management, kdy je absolvent připravován na pozici řídícího pracovníka národní či nadnárodní společnosti
 • možnost zahraniční stáže během studia

Studium tohoto prestižního oboru vytváří klíčové předpoklady také pro pokračování ve vzdělávání na:

 • vysokých školách a univerzitách zaměřených na:
  • právo
  • ekonomii
  • filologii (studium jazyků)
  • diplomacii a mezinárodní vztahy
  • politologii
  • žurnalistiku apod.
 • vyšších odborných školách

Obor Mezinárodní management a evropské právo lze studovat denní či pomaturitní 1letou formou denního studia.