Mezinárodní management a evropské právo

0

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Kritéria pro přijetí jsou tato:

1. Zájem o obor  (pohovor)                                             0 až 5 bodů
2. Výsledky z obou státních přijímacích zkoušek     0 až 10 bodů
3. Výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ                                           0 až 5 bodů
4. Účast v soutěžích a olympiádách                             0 až 5 bodů
5. Ostatní okolnosti podporující přijetí
(např. termín podání přihlášky, doporučení
bývalých žáků či absolventů školy, požadavky
a doporučení firem, doporučení PPPP apod.)                0 až 5 bodů

Žák je přijat, dosáhne-li alespoň 15-ti bodů

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou každou středu od 10:00 do 18:00 nebo po telefonické domluvě kterýkoliv den.

Přihláška je ke stažení zde.