Mezinárodní management a evropské právo

0

ŠKOLNÉ

Výše ročního školného je
22 000,- Kč při jednorazové platbě do 31. 6. příslušného roku,
24 000,- Kč při jednorazové platbě do 31. 8. příslušného roku,

nebo ve dvou splátkách 2 x 13 000,- Kč do 31. 8.  a do 30. 1. příslušného roku
nebo 28 000,- Kč v ostatních případech.
při individuálním studijním plánu je stanoveno jiné školné

Ve školném není zahrnuto:
  • příspěvek na zahajovací seznamovací kurz
  • příspěvek na sportovní kurzy (lyžařský, turistický, cykloturistický, vodácký)
  • základní literaturu a zahraniční studijní pobyt je nutno si uhradit

 Výše ročního školného pro pomaturtní formu studia (1 rok) činí 24. 000,- až 28 000,- Kč (podle splátkového režimu – viz www.bean.cz).

Platební údaje

Číslo účtu: 162329845/0300
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta (bez diakritiky)